12172017Κυρ
ΕνημέρωσηΠεμ, 09 Νοε 2017 11am

Εκπαιδευτικά

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Στην εκπαίδευση ενηλίκων αποδίδονται όλες εκείνες οι οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες που αφορούν ενηλίκους ενώ ταυτόχρονα υποδηλώνουν την ανθρωπιστική κατεύθυνση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτό.
Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν σημαντικές δυνατότητες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, παρά τις όποιες αλλαγές βιώνουν σε επίπεδο βιολογικών λειτουργιών αλλά και στην ταχύτητα και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν.
Ποια είναι όμως τα ισχυρά στοιχεία των ενήλικων εκπαιδευομένων ώστε να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία; Βασικό πλεονέκτημά τους, σε σχέση με τους εφήβους και τα παιδιά, αποτελεί η προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία τους, πάνω στην οποία θα στηρίξουν και θα διευκολύνουν τη νέα τους γνώση. Παράλληλα όμως παρακινούνται και συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία από ισχυρά εξωτερικά και εσωτερικά κίνητρα. Εξωτερικά κίνητρα, τα οποία αφορούν τη θέση και το ρόλο τους στο εργασιακό και κοινωνικό τους περιβάλλον και παράλληλα εσωτερικά, τα οποία κυρίως προσδιορίζουν την ανάγκη τους να "διορθώσουν" τις αρνητικές εμπειρίες τις οποίες δημιούργησε η προηγούμενη σχέση τους με το εκπαιδευτικό σύστημα.
Αναγνωρίζοντας διλλήματα στη συμμετοχή ενηλίκων σε διαδικασίες εκπαίδευσης θα παραθέσουμε μια σειρά από λόγους τους οποίους χρειάζονται και χρησιμοποιούν ώστε να εμπλακούν στη διαδικασία της μάθησης. Συνήθως οι ενήλικοι κινητοποιούνται γιατί:
·        Θα ωφεληθούν άμεσα σε επαγγελματικό επίπεδο.
·        Νιώθουν προσωπική ευχαρίστηση.
·        Γνωρίζουν ότι χρειάζεται να εφαρμόσουν κάτι νέο για το οποίο πρέπει να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή δεξιότητες.
·        Αρχίζουν να μαθαίνουν κάτι από ενδιαφέρον ή περιέργεια και παράλληλα το θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό για τη ζωή τους.
·        Θα ανταποκριθούν καλύτερα σε κοινωνικούς ρόλους.
·        Θα ξεφύγουν από κάτι το οποίο τους απασχολεί.
Στη διαδικασία αυτή, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν με δεδομένες προθέσεις και προσδοκίες, οι οποίες αφορούν τόσο την ίδια την εκπαίδευση, όσο και ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα τα οποία μπορεί να παρεμποδίσουν τη διεργασία της μάθησης. Οι περισσότεροι ενήλικοι αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση, τα οποία αρχικά μπορεί να επηρεάσουν την απόφασή τους για συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή στη συνέχεια να τους οδηγήσουν σε πρόωρη εγκατάλειψη του προγράμματος όπως ακόμα και σε δυσκολίες κατάκτησης των γνωστικών στόχων.
Μη ξεχνάμε ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι:
·        επιθυμούν να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία
·        θέλουν να αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται ως ενήλικοι στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας
·        φέρνουν τις δικές τους εμπειρίες, αντιλήψεις εννοιών και ανάγκες στη μαθησιακή διαδικασία
·        φέρνουν στη μαθησιακή κατάσταση τη δική τους αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη
·        έχουν αναπτύξει τους δικούς τους τρόπους μάθησης
·        μαθαίνουν με διαφορετικούς ρυθμούς
Με δεδομένο τα παραπάνω, η πρόσκληση-πρόκληση για προσέλκυση και συμμετοχή των ενήλικων σε προγράμματα εκπαίδευσης αποτελεί πρόκληση στην προσφορά προγραμμάτων από διάφορους φορείς. Μια προσφορά προγραμμάτων η οποία θα πρέπει:
·        Να απαντά στους στόχους και τις προσδοκίες των ενηλίκων
·        Να δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης απομακρύνοντας τα όποια εμπόδια στη διαδικασία αυτή
·        Να κατανοεί τις αλλαγές που βιώνει ο ενήλικος εκπαιδευόμενος σε μια μεταβατική κατάσταση της ζωής του
·        Να σέβεται τους εκπαιδευόμενους και τη διαδικασία στην οποία συμμετέχουν