01182018Πεμ
ΕνημέρωσηΠεμ, 09 Νοε 2017 11am

Σημειωματάριο

Η πρόκληση της Πληροφορίας

empty-screen

Μια καινούργια σχολική χρονιά αρχίζει, μαθητές και εκπαιδευτικοί σε κάθε βαθμίδα παίρνουν τη θέση τους στην τάξη, το ψηφιακό σχολείο ετοιμάζεται για την υποδοχή και προσκαλεί την εκπαιδευτική κοινότητα  να αξιοποιήσει την πληροφορία για τη δημιουργία της γνώσης μέσα από διδακτικές διαδρομές.  Στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε ο όγκος της πληροφορίας που λαμβάνουμε είναι τεράστιος και η ποιότητα της πληροφορίας  που αξιολογούμε και αξιοποιούμε καθημερινά  καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές και τις επακόλουθες πράξεις μας.

Στις μέρες μας βασική πηγή ενημέρωσης αποτελεί το Διαδίκτυο, όμως στις κυρίαρχες  πηγές  συμπεριλαμβάνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία που αποτελούν συνολικά και τους παρόχους της πληροφορίας. Τα μέσα και οι λοιποί πάροχοι πληροφοριών παίζουν σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες πληροφορίας και επικοινωνίας.

Σε κάθε κοινωνία, οι πολίτες χρειάζεται να έχουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να γνωρίζουν τη λειτουργία των μέσων/ παρόχων στη διαδικασία παραγωγής της πληροφορίας και να μπορούν να τις αξιολογήσουν και να τις χρησιμοποιήσουν για τη λήψη αποφάσεων. Στις κοινωνίες αυτές, βασική κοινότητα μάθησης αποτελεί η σχολική μονάδα που απαιτείται να δώσει/ μεταδώσει τη γνώση στους πολίτες της.

Το καλημέρα στη σχολική τάξη περιλαμβάνει την απόκτηση των σχολικών βιβλίων, τη συμμετοχή σε εργασίες ατομικές ή ομαδικές, αναζήτηση, εντοπισμό και αποθήκευση  της πληροφορίας, το θαυμαστό κόσμο του Διαδικτύου, την ομιλούσα τηλεόραση στα σπίτια μας, τα ψηφιακά μέσα, τους  χώρους κοινωνικής δικτύωσης και πολύ ακόμη πρόκληση για πληροφόρηση. Πληροφορία δηλαδή σε διάφορες μορφές (ως κείμενο ή πολυμεσικό υλικό, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή). Στην καθημερινότητά μας, δεν μπορούμε να αποφύγουμε την πανταχού παρουσία των μέσων και των λοιπών μορφών των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Βασικά χαρακτηριστικά της πληροφοριακής παιδείας ή της παιδείας στα μέσα που χρησιμοποιείται από την Unesco[1] είναι:

        Εντοπισμός και  πρόσβαση στην πληροφορία

        Αξιολόγηση και  Οργάνωση της πληροφορίας

        Δεοντολογική χρήση και Επικοινωνία της

Στην καθημερινή πράξη και πρακτική οι εκπαιδευτικοί πρέπει  να διδάξουν στους μαθητές  γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, με στόχο να τους εφοδιάσουν με τα απαιτούμενα εργαλεία ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην παγκόσμια κοινότητα των μέσων της πληροφορίας και να μπορούν να τη διαχειριστούν κριτικά ως νέοι πολίτες.

Στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης, πρέπει να μεταδίδεται σημαντική γνώση γύρω από τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά των μέσων και της πληροφορίας στις δημοκρατικές κοινωνίες και  πρακτική γνώση για την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση των μέσων αυτών,  στην κατεύθυνση των πλουραλιστικών και ανοιχτών συστημάτων πληροφορίας.

Όλοι οι πολίτες και κυρίως οι μαθητές, χωρίς διαχωρισμούς,  πρέπει:

        να μάθουν να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους σε πληροφορία

        να αξιολογούν την ποιότητα της πληροφορίας

        να μπορούν να την ανακτήσουν

        να κάνουν αποτελεσματική και δεοντολογική χρήση της πληροφορίας, και

        να την αξιοποιούν για τη δημιουργία και επικοινωνία της γνώσης

Σε αυτή την κατεύθυνση, το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, αξιοποιώντας τις σύγχρονες λειτουργίες των μέσων και των λοιπών παρόχων πληροφοριών, θα πρέπει να οδηγήσουν τους μαθητές στην κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων ανάλυσης και κριτικής σκέψης, ώστε να γίνουν ανεξάρτητοι μαθητές, ενημερωμένοι πολίτες  και παραγωγοί γνώσης. Στοιχεία που θα τους βοηθήσουν αρχικά στην εκπλήρωση προσωπικών και εκπαιδευτικών και στη συνέχεια κοινωνικών, επαγγελματικών στόχων, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη διακυβέρνηση και τις δημοκρατικές διαδικασίες την κοινωνίας.[1] Οδηγός Σπουδών των Εκπαιδευτικών, Παιδεία στα Μέσα και στην Πληροφορία, Unesco 2011 – Ελληνική έκδοση 2014