01222018Δευ
ΕνημέρωσηΠεμ, 09 Νοε 2017 11am

Σημειωματάριο

Ψηφιακή εποχή και ψηφιακή πραγματικότητα στη χώρα μας

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία της τεχνολογίας, ώστε να την ονομάζουμε ψηφιακή εποχή και η παράλληλη ζωή μας, ψηφιακός  κόσμος. Το γεγονός αυτό μας «αναγκάζει» να προσμετράμε τις αποδόσεις και το ρόλο της τεχνολογίας στη ζωή μας, μέσα από ενέργειες της καθημερινότητάς μας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index - DESI)[i], που μετρά τις αποδόσεις κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην ψηφιακή εποχή.

Οι αποδόσεις των χωρών της Ευρώπης υπολογίζονται από 5 κύριους δείκτες[ii] που χρησιμοποιεί η DESI:

1.         Τη συνδεσιμότητα

2.         Τη χρήση του Διαδικτύου

3.         Το ανθρώπινο κεφάλαιο

4.         Την ολοκλήρωση της ψηφιακής Τεχνολογίας

5.         Τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες


Για το 2015
(DESI2015), παρακάτω πίνακας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ, με συνολική βαθμολογία 0,36 και κάτω από το μέσο όρο (0,47).

https://i1.wp.com/ec.europa.eu/avservices/avs/files/video6/repository/prod/photo/store/0/P027620002202-123986.jpg

 

·       Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, η χώρα μας έχει την 26η θέση με συνολική βαθμολογία (0,41), όμως είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε το γεγονός ότι, ενώ το 100% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν πρόσβαση σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, το 37 % δεν έχει ακόμη συνδρομή σε αυτές. Παράλληλα στο δείκτη ποιότητας (υψηλής ταχύτητας >30 Mbps στο κατέβασμα) σύνδεσης, μόλις το 27% διαθέτει.

·       Σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου, η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα των τακτικών χρηστών στην ΕΕ με ποσοστό (59% - Μ.Ο 75%) και το 33% του ελληνικού πληθυσμού δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ. Ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει ενέργειες, ώστε να  προσελκύσει τους πολίτες της να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

·       Όσον αφορά την τάση των ατόμων να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, η Ελλάδα βαθμολογείται με 0,33 (από 0,30 πέρυσι) και κατατάσσεται 26η μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Οι Έλληνες εμφανίζονται να απέχουν περισσότερο από τη χρήση του Διαδικτύου όταν θα πρέπει να κάνουν τις συναλλαγές τους, όπως online τραπεζικές συναλλαγές και online αγορές, πιθανά λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης. Όμως ξεπερνούν το Μ.Ο της ΕΕ, όταν πρόκειται για  να διαβάσουν ειδήσεις στο διαδίκτυο (85%), να ακούσουν μουσική, να παρακολουθήσουν ταινίες και να παίξουν παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση (52%).

·       Ελπιδοφόρα εμφανίζεται η ένταξη της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, όπου η Ελλάδα έχει καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με όλους τους άλλους δείκτες, δεδομένου ότι βρίσκεται στην 19η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες, όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών (ERP - 40%) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (17%) είναι πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (31% και 14%, αντίστοιχα). Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα πρέπει όμως να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες που προσφέρονται από το on-line εμπόριο και τις εφαρμογές cloud-based.

·       Στο δείκτη ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών η Ελλάδα έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Με βαθμολογία 0,35, η Ελλάδα ανέβηκε στην κατάταξη από την 27η πέρυσι στην 21η φέτος. Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει χειρότερη από το μέσο όρο της ΕΕ, στους περισσότερους υποδείκτες. Όπως αναφέρεται, στην Ελλάδα η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να βελτιωθεί, ενθαρρύνοντας την ευρεία υιοθέτηση της ανταλλαγής των ιατρικών δεδομένων (μόνο το 17% των Ελλήνων ιατρών γενικής ιατρικής ανταλλάσει δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, έναντι 36% στην ΕΕ).

 

Γενικά και υπό προϋποθέσεις, το ψηφιακό δυναμικό που θα μπορούσε να απελευθερωθεί προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι ευρύ και πολυδιάστατο. Από τις διαδικτυακές αγορές και σπουδές μέχρι την πληρωμή λογαριασμών και τη χρήση δημοσίων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

Σε κάποια συμπεράσματα που μπορούμε να σταθούμε, σημειώνουμε:

·       Η ψηφιακή εμπειρία εξαρτάται από τη χώρα και τις συνθήκες που διαχρονικά έχουν διαμορφωθεί, αλλά και τη γενικότερη κουλτούρα αποδοχής και ενσωμάτωσης σε διάφορα θέματα.  

·       Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό στο διαδίκτυο, αφού το 49% των Ευρωπαίων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο παίζουν ή φορτώνουν παιχνίδια, εικόνες, ταινίες ή μουσική. Το 39% των νοικοκυριών που έχουν τηλεόραση παρακολουθούν βίντεο επί παραγγελία.

·       Οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα σε ορισμένες χώρες, ενώ είναι σχεδόν ανύπαρκτες σε άλλες. Το 33% των χρηστών του διαδικτύου στην Ευρώπη χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά έντυπα για τη διαβίβαση πληροφοριών σε δημόσιες αρχές, με ποσοστά που κυμαίνονται από 69% στη Δανία έως 6% στη Ρουμανία. Το 26% των γενικών ιατρών στην Ευρώπη χρησιμοποιούν ηλεκτρονική συνταγογράφηση για να στέλνουν συνταγές σε φαρμακοποιούς μέσω διαδικτύου, αλλά το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 100% στην Εσθονία μέχρι 0% στη Μάλτα.

 

Δείκτες και αποδόσεις, αλλά τελικά «Πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε στην ψηφιακή εποχή»[i] http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations

[ii] https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/greece